Sala konferencyjna
10:3010:40
Otwarcie konferencji Jacek Jassem
10 min
10:4011:20
Debata I
HER2-low: nowy podtyp raka piersi?

Tak: Katarzyna Pogoda
Nie: Marcin Braun

Moderator: Renata Duchnowska
 
40 min
11:2012:00
Debata II (pod patronatem firmy Pfizer)
Czy płynna biopsja zastąpi diagnostykę molekularną z użyciem tkanek?

TAK: Bartłomiej Tomasik
NIE: Michał Bieńkowski
Moderator: Bartosz Wasąg
40 min
12:0012:20
Przerwa 20 min
12:2013:00
Debata III
Czy chorych na chłoniaki mogą w Polsce leczyć onkolodzy?

TAK: Ewa Kalinka
NIE: Sebastian Giebel
Moderator: Jacek Jassem
40 min
13:0013:40
Debata IV (pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb)
Czy podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii jest postępowaniem z wyboru u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z PD-L1 < 1%?

ZA: Ewa Kalinka
PRZECIW: Adam Płużański
Moderator: Jacek Jassem
40 min
13:4014:40
Obiad 60 min
14:4015:20
Debata V
Czy w raku odbytnicy przed operacją konieczna jest radioterapia?

TAK: Konrad Stawiski
NIE: Bartłomiej Tomasik
Moderator: Krzysztof Bujko
40 min
15:2015:35
Wykład specjalny (pod patronatem firmy Novartis)
Opieka onkologiczna w Polsce: czy doszliśmy do granicy?

Moderator: Jacek Jassem
Wykładowca: Barbara Radecka
15 min
15:3515:50
Dyskusja
15 min
15:5016:10
Przerwa 20 min
16:1016:50
Debata VI (pod patronatem firmy GSK)
Bewacyzumab w leczeniu chorych na raka jajnika

W PIERWSZEJ LINII: Lubomir Bodnar
W DRUGIEJ LINII: Jacek Sznurkowski
Moderator: Ewa Kalinka
40 min
16:5017:30
Debata VII
Overdiagnosis — istotny problem współczesnej onkologii

TAK: Aleksandra Łacko
NIE: Michał Jarząb
Moderator: Jacek Jassem
40 min
Sala konferencyjna
09:0009:40
Debata VIII
Czy jest miejsce dla indukcyjnej chemioterapii w leczeniu chorych na nowotwory głowy i szyi?

TAK: Dorota Kiprian
NIE: Krzysztof Konopa
Moderator: Jacek Jassem
40 min
09:4010:20
Debata IX (pod patronatem firmy MSD)
Objawy niepożądane w trakcie immunoterapii

ZAKOŃCZYĆ LECZENIE: Joanna Kufel-Grabowska
KONTYNUOWAĆ LECZENIE: Katarzyna Stencel
Moderator: Maciej Krzakowski
40 min
10:2011:00
Debata X (pod patronatem firmy AstraZeneca)
Czy technologia sekwencjonowania następnej generacji (NGS) jest metodą z wyboru zarówno w kwalifikacji chorych do leczenia inhibitorami PARP, jak i ocenie nosicielstwa patogennych wariantów w genach BRCA?

TAK: Bartosz Wasąg
NIE: Małgorzata Oczko-Wojciechowska
Moderator: Tomasz Kubiatowski
40 min
11:0011:20
Przerwa 20 min
11:2012:00
Debata XI
Czy w nowotworach ginekologicznych jest miejsce dla chirurgii robotowej?

TAK: Maciej Socha
NIE: Marcin Misiek
Moderator: Mariusz Bidziński
40 min
12:0012:40
Debata XII   
Przyszłość skriningu raka szyjki macicy w Polsce

KONTYNUOWAĆ SKRINING CYTOLOGICZNY: Włodzimierz Olszewski
ROZPOCZĄĆ SKRINING HPV: Radzisław Kordek
Moderator: Joanna Didkowska
40 min
12:4013:10
Wybór najciekawszej debaty
30 min
13:10
Zakończenie konferencji
Copyrights © 2024 Via Medica